هدیه

من از نهایت شب حرف میزنم
 من از نهایت تاریکی
 و از نهایت شب حرف میزنم
 اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ
 بیار
 و یک دریچه که از آن
 به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

/ 0 نظر / 27 بازدید