پرسش

سلام ماهی ها ... سلام ماهی ها
 سلام قرمزها سبز ها طلایی ها
 به من بگویید آیا در آن اتاق بلور
 که مثل مردمک چشم مرده ها سرد است
 و مثل آخر شبهای شهر بسته و خلوت
 صدای نی لبکی را شنیده اید
 که از دیار پری های ترس و تنهایی
 به سوی اعتماد آجری خوابگاهها
 و لای لای کوکی ساعت ها
 و هسته های شیشه ای نور پیش می آید؟
 و همچنان که پیش می آید
 ستاره های اکلیلی از آسمان به خاک می افتند
 و قلب های کوچک بازیگوش
 از حس گریه می
 ترکند

/ 0 نظر / 23 بازدید